Behandeling

Behandeling is gericht op het kind, het gezin en indien mogelijk en gewenst de school.

Individuele therapie

Binnen Jeugdpraktijk Wijzer wordt op verschillende manieren en met verschillende middelen gewerkt. Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden via gesprek, tekenen, oefeningen (in en buiten de therapie) en experimenten. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van effectieve interventies, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossings- en competentiegericht werken, de zelfbeeldtraining COMET en mindfulness. De richtlijnen van het NJI worden als uitgangspunt gebruikt.

 

Ouders worden op de hoogte gehouden van of meegenomen in de behandeling. Hierin wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind, diens privacy en het beroepsgeheim van de behandelaar.

Ouderbegeleiding

Naast individuele therapie is er ouderbegeleiding mogelijk. Ouderbegeleiding vindt meestal plaats in combinatie met of naast de therapie van het kind. In de ouderbegeleiding wordt ingegaan op door ouders gestelde opvoed- of ontwikkelingsvragen. Daarnaast kan ouderbegeleiding gericht zijn op het vergroten van inzicht in het diagnostisch beeld of het realiseren van gedragsverandering bij het kind via de ouder (mediatietherapie). 

School en Samenwerkingsverband

Jeugdpraktijk Wijzer streeft ernaar om de school van het kind of de jongere te betrekken in de behandeling. Dit gebeurt in overleg met ouders en kind/jongere in overlegmomenten bij voorkeur op school, waar mogelijk en indien nodig met het Samenwerkingsverband.