Aanmelden

In verband met de wet AVG is het niet toegestaan om een digitale aanmelding via de website te doen. U kunt een vooraanmelding doen door telefonisch of per mail contact op te nemen.

 

In een telefonische screening wordt vervolgens bepaald of de aanmelding vervolgd wordt. In dat geval ontvangt u de benodigde formulieren via een beveiligde mail.
Er is een verwijzing van de huisarts of een beschikking vanuit de gemeente nodig om in aanmerking te komen voor vergoede zorg.

 

Als de aanmelding compleet is en alle benodigde documenten ontvangen zijn, vindt er een intake plaats met kind en ouders. In dit gesprek komt aan bod wat de hulpvragen en zorgen zijn en wat er goed gaat. Vervolgens maken we de doelen voor de behandeling en/of het onderzoek en wordt het behandelvoorstel gedaan.
De vragen, doelen en hulpmiddelen worden in het behandelplan opgenomen. Als dit plan akkoord is, bepalen we wanneer er gestart gaat worden.

 

Het kan zijn, dat we na de intake vaststellen dat de hulpvraag niet passend is voor de praktijk of dat u besluit niet verder te gaan met Jeugdpraktijk Wijzer. Ik kan dan, als u dat prettig vindt, meedenken over welke hulp elders zou kunnen passen.