Voor wie

Jeugdpraktijk Wijzer is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met bijvoorbeeld:

 • moeilijkheden in het omgaan met gevoelens als verdriet, angst en boosheid
 • somberheid, teruggetrokken gedrag
 • negatief zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, weinig zelfvertrouwen
 • moeilijkheden doordat ze iets ergs/ingrijpends hebben meegemaakt (zoals ziekte, dood, scheiding, ongeval, misbruik, huiselijk geweld)
 • moeilijkheden op school
 • sociale problemen, zoals gepest worden of problemen met vrienden/vriendinnen
 • lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn) zonder dat hiervoor een medische oorzaak voor gevonden is
 • moeite met slapen

 

Jeugdpraktijk Wijzer is er voor ouders/opvoeders die:

 • vragen hebben over de leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsontwikkeling van hun kind
 • het gedrag van hun kind beter willen begrijpen en inzicht willen krijgen in welke factoren een rol spelen
 • willen onderzoeken wat hun eigen rol is ten aanzien van de problemen van hun kind
 • onzeker zijn over hun ouderschap en hier weer meer zelfvertrouwen in willen ervaren
 • willen weten hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in ontwikkelingstaken die op dat moment actueel zijn

 

Problemen bij een kind staan bijna nooit op zichzelf.
Jeugdpraktijk Wijzer werkt daarom vanuit een holistische visie.
Dit betekent dat de situatie thuis, op school en in de vrije tijd ook wordt meegenomen in de analyse.