Diagnostiek

Soms zijn er vragen over de ontwikkeling of het gedrag van het kind.
Door middel van diagnostiek (onderzoek) wordt dan gezocht naar antwoorden en inzicht.
In de intake wordt besproken wat de klachten zijn, wat goed gaat. Ook worden de hulpvragen opgesteld.
Na de intake wordt het onderzoeksvoorstel met elkaar besproken.
Op basis daarvan wordt een onderzoeks-/behandelplan gemaakt.

 

De diagnostiek kan onder andere bestaan uit een intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, orthopedagogisch onderzoek, ontwikkelingsanamnese en contextueel onderzoek.
Na de diagnostiek vindt er een adviesgesprek met ouders (en/of cliënt) plaats. Hierin worden het diagnostisch beeld en de behandeladviezen toegelicht.

 

Vervolgens start de behandeling of wordt er indien geïndiceerd in gezamenlijk overleg gezocht naar een passende vervolgplek voor behandeling. Volgend op het adviesgesprek met ouders kan een adviesgesprek met ouders en school plaatsvinden.